Kolaże

Drewniane obrazki przestrzenne, które można oglądać również palcami.